Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

Adresa: orașul Târgu Neamț, B-dul Mihai eminescu Bl. F6 parter

Serviciile sunt complet gratuite și confidețiale

Descrierea proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității vieții și depășirea situației de vulnerabilitate pentru victimele violentei domestice și agresorii acestora din județul Neamț, prin dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate (consiliere psihosociala, consiliere juridica, orientare vocațională și activități de dezvoltare personala de grup).

În cadrul proiectul 252 de persoane vor beneficia de suportul unei echipe interdisciplinare de specialiști, alcătuite din consilier juridic, asistenți sociali, psiholog, facilitator comunitar. Ca urmare a sprijinului primit, cel puțin 140 de persoane vor depăși situația de vulnerabilitate.

Obiectivul general este în concordanta cu prevederile Acordului de parteneriat 2014 -2020, Recomandările Specifice de tara 2014 și cu Programul Național de Reforma și contribuie la implementarea masurilor incluse în Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violentei domestice pentru perioada 2018-2021 și Strategia Națională privind Incluziunea Sociala și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020.

De asemenea, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific OS 4.4 ale AP 4/PI 9.ii, prin acțiuni cu impact direct asupra situației în care se afla victimele violentei domestice și agresorii acestora, mai mult de 55% dintre acestea depășind situația de vulnerabilitate, ca urmare a sprijinului primit.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung asupra calității vieții victimele violentei domestice și agresorilor acestora din jud.

Neamț, prin furnizarea de servicii integrate ce vor conduce la schimbarea de mentalitate și de atitudine a acestora, dar mai ales prin schimbările la nivel social și organizațional produse la nivelul comunității și a celor 2 parteneri o data cu implementarea acestui proiect: o structura noua, moderna, necesara din punct de vedere social, cu suport financiar principal de la Primăria orașului Târgu Neamț și secundar o data cu crearea rețelei de parteneriat dintre administrație publica locala-furnizori sociali-comunitate.

Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active, inovatoare social, nediscriminatorii și la creșterea responsabilității în rândul populației comunității cu impact asupra atitudinii acestora în raport cu orice act care poate conduce la violenta domestica, asupra vitezei de reacției a membrilor comunității și de răspuns a instituțiilor responsabile. Instrumentele folosite, inițiativele și acțiunile intreprinse pe parcursul proiectului și parteneriatele create vor juca rol de multiplicatori ai exemplelor de bune practici.

Beneficiari suport

Vor depași situația

Obiectivele proiectului

OS1

1. OS1: Selecția a 252 de victime ale violentei domestice și agresorii acestora din județul Neamț, aflate în situații de vulnerabilitate și furnizarea de servicii integrate precum consiliere psihosocială, consiliere juridică, orientare vocațională și dezvoltare personala.

Dintre acestea cel puțin 140 de persoane vor depăși situația de vulnerabilitate, ca urmare a sprijinului primit.

 

OS2

2. OS2: Înființarea de servicii sociale destinate victimelor violentei domestice și agresorilor acestora prin dotarea cu echipamente, utilități, mobilier și materiale unui centru de zi destinat acestora și formarea profesională a unui număr de 28 de membri ai personalului autorităților/ agențiilor publice/private care furnizează servicii sociale și de ocupare grupurilor vulnerabile și ai personalului organizațiilor societății civile și ONG-urilor de la nivelul jud. Neamț.

OS3

3. OS3: Crearea unei tetele de parteneri în vederea sprijinirii victimelor violentei domestice, derularea a 10 ateliere de lucru și a campanii în vederea informării și educării opiniei publice privind prevenirea și combaterea violentei in familie, precum și pentru creșterea responsabilității sociale și promovarea inițiativelor de voluntariat.

 

Este responsabilitatea noastră colectivă să ne asigurăm că oferim sprijin și protecție victimelor violenței domestice. Fiecare dintre noi are datoria să acționeze, să ofere un umăr de încredere și un refugiu sigur pentru cei afectați de această tragedie. Nu putem rămâne tăcuți sau indiferenți; trebuie să fim vocea și mâna care îi ridică pe cei vulnerabili, pentru a le reda demnitatea și siguranța. Împreună putem schimba cursul și să construim un viitor în care violența domestică nu mai are loc.